היצירות

מפגש מוזיקלי

התנסות חוויתית בנגינה ויצירה

סדנאות 2FOR TOOLS

לפיתוח יצירתיות וחשיבה יזמית בצורה אישית וקבוצתית

פיתוח עסקי עם מודעות חברתית

תהליכי ליווי לעסקים וארגונים לאימפקט חברתי מקסימלי